78 prosent foreldre på landsbygda i India vil at døtrene deres skal være minst utdannet: Undersøkelse

Rundt 26 prosent av barna studerer under tilsyn av en privatlærer, la rapporten til. Undersøkelsen undersøkte også tiden barn brukte på smarttelefon. Totalt sett bruker nesten 73 prosent av barna smarttelefoner i mindre enn to timer daglig.


 78 prosent foreldre på landsbygda i India vil at døtrene deres skal være minst utdannet: Undersøkelse

Minst 78 prosent av foreldrene på landsbygda i India ønsker å utdanne døtrene sine frem til eksamen og utover, ifølge en undersøkelsesrapport.


Rapporten ''State of Elementary Education in Rural India-2022'', basert på undersøkelsen av 6229 landlige husholdninger fra 20 stater, ble utgitt av Unionens utdanningsminister Dharmendra Pradhan her tirsdag kveld.

''Når man analyserer kjønnsfordelingen til barna, indikerer funnene at foreldre viser en lignende tilbøyelighet for både kvinnelige og mannlige barn til å følge videregående utdanning, inkludert tekniske grader, eksamen og etterutdanning. Foreldre til 82 prosent av guttene og 78 prosent av jentene ønsker å utdanne barna sine til eksamen og oppover, heter det.Undersøkelsen avslørte, av de totalt frafalte barna, at rundt en fjerdedel av mannlige barn avbrøt utdanningen under grunnskolen.

''Sammenlignende var frafallet på det stadiet høyere for kvinnelige barn, og nådde 35 prosent. En høyere andel av både gutter og jenter gikk ut av skolen etter fullført grunnskoleutdanning (75 prosent for gutter og 65 prosent for jenter).


'Ikke-tilgjengelighet av skoler med høyere divs i landsbyen eller nærliggende landsbyer kan ha vært en årsak til at disse barna ble droppet ut etter fullføringen av de primære divs,' la det til.

Studien som fokuserte på seks til 16 år gamle barn i landlige samfunn ble utført av Development Intelligence Unit (DIU), et initiativ fra Transforming Rural India Foundation (TRIF) og Sambodhi Pvt, med en visjon om å legge frem data sammen med riktig analyse og innsikt for å stimulere til handling blant interessenter i landlige Indias utvikling.


Undersøkelsen fant at et flertall av barna (62,5 prosent) er under tilsyn av mødre når det gjelder studiene, mens 49 prosent er under tilsyn av sine fedre.

''Dette fremhever den viktige rollen foreldre spiller i å veilede og støtte barnas akademiske sysler hjemme. I tillegg velger over 38 prosent av foreldrene private veiledere for å forbedre barnas utdanning ytterligere. Det er ofte sett at på landsbygda i India blir tilsyn ofte utført av andre enn foreldrene til barn.'' For eksempel studerer 25,6 prosent av barna under veiledning av et eldre søsken, 3,8 prosent blir overvåket av anganwadi-arbeidere , og 7,6 prosent undervises av samfunnslærere. ''Til sammenligning får 64 prosent av disse barna tilsyn fra mødrene sine, mens 50 prosent er under tilsyn av sine fedre. Omtrent 26 prosent av barna studerer under veiledning av en privatlærer,' la rapporten til.


Undersøkelsen undersøkte også tiden barn brukte på smarttelefon.

''Totalt bruker nesten 73 prosent av barna smarttelefoner i mindre enn to timer daglig. Spesielt har eldre barn en tendens til å bruke mer tid på telefonene sine, med 25,4 prosent av barna i klasse 8 og oppover som bruker to til fire timer, i motsetning til 16,8 prosent av barna i klasse 1 til 3,' la det til.