EU-turisme på tiår høy i første halvdel av 2023

EUs reiselivsnæring opplever en sterk bedring etter virkningen av COVID-19-pandemien. I første halvdel av 2023 nådde antallet overnattinger i turisthotell sitt høyeste nivå det siste tiåret, og signaliserte en bemerkelsesverdig oppgang i bransjens ytelse i mange land, ifølge Eurostat, EUs statistiske kontor.


 EU-turisme på tiår høy i første halvdel av 2023
Representativt bilde. Bildekreditt: ANI

Brussel [Belgia], 17. september (ANI/WAM): EUs reiselivsnæring opplever en sterk bedring etter virkningen av COVID-19-pandemien. I første halvdel av 2023 nådde antallet overnattinger i turisthotell sitt høyeste nivå det siste tiåret, og signaliserte en bemerkelsesverdig oppgang i bransjens ytelse i mange land, ifølge Eurostat, EUs statistiske kontor. I første halvår i år ble det tilbrakt 1 193 millioner overnattinger i turistovernatting, noe som markerer en økning på nesten 11 millioner sammenlignet med samme periode i 2019 (1182 millioner, +0,9 prosent). I tillegg var det 136 millioner flere overnattinger enn i første halvår 2022 (1057 millioner, +12,9 prosent). Sammenlignet med 2021 (406,8 millioner) ble det i år registrert 786 millioner flere overnattinger, og sammenlignet med 2020 (474,7 millioner) ble det registrert 718 millioner flere overnattinger.


Alle månedene passerte fjorårets tall, med den høyeste økningen registrert i januar (45 prosent) og februar (27 prosent). Ser man på landdataene, har alle medlemslandene sett en økning i overnattinger sammenlignet med 2022, med Ungarn som eneste unntak, og opplever en liten nedgang på -0,3 prosent. Kypros (39,3 prosent), Malta (30,5 prosent) og Slovakia (28,7 prosent) skiller seg ut med de mest betydelige økningene i antall overnattinger. Imidlertid har omtrent halvparten av landene ennå ikke nådd tallene registrert i første halvdel av 2019. Spesielt Latvia (-23,8 prosent), Slovakia (-16,0 prosent), Ungarn (-12,2 prosent) og Litauen (-23,8 prosent). -11,7 prosent) skal fortsatt komme nær 2019-tall.

Et sterkt løft til årets tall kom fra gjenoppretting av internasjonal turisme. Sammenlignet med 2022 var det en økning på 22,5 prosent i antall overnattinger av utenlandske turister, mens innenlandsturismen økte med 5,8 prosent. Til sammen utgjorde utenlandske turister 545 millioner netter i første halvår 2023 eller 46 prosent av alle overnattinger. De siste årene har andelen utenlandske turister blitt betydelig påvirket av pandemien. Fra 47 prosent i første halvdel av 2019, falt den til 36 prosent i første halvdel av 2020, og sank ytterligere til 21 prosent i 2021, før den demonstrerte en sterk tilbakegang i 2022, og klatret til 42 prosent. (ANI/WAM)