Fortsatt vekst i nettomigrasjon viser at rebalansering fungerer


 Fortsatt vekst i nettomigrasjon viser at rebalansering fungerer
Bildekreditt: Twitter(@michaelwoodnz)

Den fortsatte veksten i nettomigrasjon viser at regjeringens immigrasjonsrebalanse har den rette balansen når vi takler mangel på arbeidskraft, sa immigrasjonsminister Michael Wood.


'Vi vet at mange bransjer har ropt etter arbeidere ettersom den globale mangelen på arbeidskraft biter seg fast, og vi vil at immigrasjonsinnstillingene våre skal være lydhøre for det, samtidig som de bidrar til å levere en mer produktiv økonomi med høye lønninger,' sa Michael Wood.

«Vår immigrasjonsbalanse har opphevet lønnskravene til migrantarbeidere for å sikre at de blir rettferdig behandlet, og krever annonsering for NZ-arbeidere før en migrantarbeider blir søkt. Dagens sterke tall viser at disse viktige beskyttelsene ikke har vært en hindring for å rekruttere arbeidsinnvandrere der vi trenger dem.«Det faktum at migrasjonsankomstene i år til 2023 var over det langsiktige gjennomsnittet fortsetter, og en fersk OECD-rapport viste at New Zealand er det mest attraktive stedet for dyktige arbeidere, er bevis på at New Zealand fortsatt er et attraktivt reisemål for arbeidere å komme til.

«Vår grønne liste tilbyr et oppholdstilbud som er attraktivt for arbeidere i jobbene vi trenger mest. Vi har utvidet antall jobber på den grønne listen, i tillegg til å utvide arbeidsferieordningen vår for å støtte næringslivet for å få de arbeidstakerne de trenger.


«Til syvende og sist ønsker vi å lære opp så mange New Zealandere for å fylle mangel på arbeidskraft som mulig, men på kort sikt har det vært nødvendig å stole mer på arbeidsinnvandrere enn vi ellers ville gjort for å tette arbeidskrafthull.

– Arbeidsmarkedet vårt er fortsatt sterkt. Nyere statistikk NZ-data viste at lønningene steg med 7,6 prosent, foran inflasjonen på 6,7 prosent, og arbeidsledigheten forblir på et nesten rekordlavt nivå på 3,4 prosent.


'Vi vil fortsette å overvåke immigrasjonsstrømmene våre nøye for å sikre at vi har de riktige innstillingene, men foreløpig er dette et positivt tegn på at vi får arbeidstakerne vår økonomi trenger for å trives og vokse,' sa Michael Wood.

(Med innspill fra New Zealands regjerings pressemelding)