God eierstyring og selskapsledelse er av stor relevans og betydning i dag

Da presidenten henvendte seg til de indiske tjenestemennene for bedriftsrett, sa presidenten at de fungerer som regulatorer av bedriftsverdenen.


 God eierstyring og selskapsledelse er av stor relevans og betydning i dag
Presidenten sa at unge og flinke embetsmenn må jobbe med en følelse av ansvar overfor innbyggerne i landet. Bildekreditt: Twitter(@rashtrapatibhvn)

Prøveansatte ved Indian Corporate Law Service (2021 og 2022 Batch) henvendte seg til Indias president, Smt Droupadi Murmu på Rashtrapati Bhavan i dag (4. september 2023).


Da presidenten henvendte seg til de indiske tjenestemennene for bedriftsrett, sa presidenten at de fungerer som regulatorer av bedriftsverdenen. Hun la til at de også er tilretteleggere for vekst og utvikling av næringslivet i India. Hun fremhevet at jobben deres er ekstremt viktig ettersom de må sikre god selskapsstyring samtidig som de oppmuntrer og fremmer utviklingen av industri og entreprenørskap. Hun sa at deres handlinger ville ha en betydelig innvirkning på det industrielle og styringsmessige økosystemet i landet.

Presidenten sa at god eierstyring og selskapsledelse er av stor relevans og betydning i dag, og det vil være selskapsrettstjenesteansvarliges plikt å sørge for at selskapene styres til beste for aksjonærer og andre interessenter. Hun la til at gjennom effektive styringsmodeller må de sikre at bedriftsenhetene følger en etisk kultur og respekterer rettighetene til interessenter. Hun sa videre at effektiv selskapsstyring også er nødvendig for langsiktig bærekraftig vekst og inkluderende utvikling av landet.Presidenten sa at unge og flinke embetsmenn må jobbe med en følelse av ansvar overfor innbyggerne i landet. Hun la til at de også må ha en tjenesteånd overfor nasjonen og dens folk. Hun oppfordret dem til å huske at deres engasjement for medborgernes ve og vel burde være urokkelig. Hun sa at de skulle opprettholde prinsippene om åpenhet, rettferdighet og ansvarlighet.

(Med innganger fra PIB)