Norges leder møter urfolkssamer når protestene tar slutt

Norges statsminister Jonas Gahr Stre møtte urfolkssamiske reindriftsutøvere fredag ​​etter mer enn en uke med protester mot vindparker som aktivister sier setter deres livsførsel i fare, og har erkjent at det pågår brudd på menneskerettighetene. aktivister, mange tenåringer, sa at de ville stoppe blokkeringen av inngangene til flere regjeringsdepartementer i Oslo, Norges hovedstad, fordi regjeringen hadde gitt en offentlig unnskyldning. Vi trenger en pause.


 Norge's leader meets Indigenous Sami as protests end
Jonas Gahr Støre Image Credit: Wikipedia

Norges statsminister Jonas Gahr Støre møtte urfolkssamiske reindriftsutøvere fredag ​​etter mer enn en uke med protester mot vindparker som aktivister sier setter deres levesett i fare, og har erkjent at det er «pågående menneskerettighetsbrudd».


Samtidig sa aktivistene, mange tenåringer, at de ville stoppe blokkeringen av inngangene til flere regjeringsdepartementer i Oslo, Norges hovedstad, fordi regjeringen hadde gitt en offentlig unnskyldning.

«Vi trenger en pause. Vi stopper nå, sa aktivist Ella Marie Hætta Isaksen. ''Vi er klare til å starte aksjonene på nytt hvis vi anser det nødvendig.'' Aktivistene vil samles en siste gang utenfor det kongelige palasset i Oslo på fredag, men understreket at de ikke vil blokkere tilgangen da den norske regjeringen deltar på den vanlige orienteringen av Norsk monark, som er en formalitet.Etter et frokostmøte med de samiske gjeterne sa Gahr Støre at ''det er et pågående brudd på menneskerettighetene. 'Reineierne har ikke lov til å utøve sin kultur i tråd med tradisjonene,' sa han, og la til målet med morgenmøtet 'var å gjenta unnskyldningen vi ga i går, og samtidig se fremover.' I sentrum av tvisten står 151 turbiner ved Europas største vindpark på land i Fosen-distriktet, rundt 450 kilometer nord for Oslo. Aktivistene sier at en overgang til grønn energi ikke bør gå på bekostning av urbefolkningens rettigheter.

Torsdag ba Norges olje- og energiminister på vegne av regjeringen unnskyldning for å ha unnlatt å handle til tross for en dom i oktober 2021 fra Norges Høyesterett som sa at bygging av vindturbiner hadde krenket rettighetene til samene, som har brukt jorden til rein. i århundrer. Vindmøllene er fortsatt i drift.


Etter høyesterettsdommen ba Olje- og energidepartementet eierne av de to vindparkene om å finne ut om det kunne settes inn tiltak for å sikre reindrift i nærheten av turbinene. Men samene har takket nei til å delta i en slik prosess.