Odisha varsler ny OPS-policy for å tiltrekke private investeringer i offentlig infrastruktur

I henhold til retningslinjene vil prosjekter med kapitalutgifter opp til Rs 10 crore bli godkjent av direktøren for PPP-cellen i delstatsregjeringen, forutsatt at disse prosjektene ikke krever noen bistand fra Odisha Infrastructure Development Fund OAIDF eller statens Viability Gap Finansiering av VGF. For riktig overvåking er den bemyndigede komité for infrastruktur ECI ledet av sjefsekretæren blitt dannet.


 Odisha varsler ny OPS-policy for å tiltrekke private investeringer i offentlig infrastruktur

Odisha-regjeringen har varslet en ny Public Private Partnership (PPP) Policy, 2023 for å tiltrekke private investeringer i bygging av offentlig infrastruktur.


Den nye politikken som ble varslet av statens finansavdeling vil gjelde for alle infrastrukturprosjekter, inkludert veier, broer, havner, jernbaner, flyplasser, vanning, helipader, industriparker, logistikknutepunkter, vannforsyning, kraft, turisme, sport, helsetjenester, utdanning, og indre vannveier implementert gjennom OPS-traseen.

Regjeringen har også gitt en bestemmelse om å kreve brukeravgift for å øke den kommersielle levedyktigheten til prosjektene og tilgjengeligheten for privat sektors deltakelse, ifølge en melding. I henhold til retningslinjene vil prosjekter med kapitalutgifter opp til Rs 10 crore bli godkjent av direktøren for PPP-cellen til delstatsregjeringen, forutsatt at disse prosjektene ikke krever bistand fra Odisha Infrastructure Development Fund (OIDF) eller staten Viability Gap Funding (VGF).For riktig overvåking er den bemyndigede komité for infrastruktur (ECI) ledet av sjefsekretæren blitt dannet. ECI vil godkjenne OPS-prosjektene fra Rs 10 crore opp til Rs 500 crore og for forslag mer enn Rs 500 crore vil ECI gi sine anbefalinger til HILCA (høynivåklareringsmyndighet), ledet av sjefsministeren, for godkjenning.

En OPS-komité vil bli etablert på distriktsnivå og ledes av distriktssamleren for å koordinere og tilrettelegge gjennomføringen av infrastrukturprosjekter i OPS-modus.


Fokus vil bli gitt til gruveområder. De eksisterende finansieringsveiene og institusjonelle strukturer som District Mineral Foundation (DMF) og Odisha Mineral Bearing Areas Development Corporation (OMBADC) vil bli utnyttet for å forbedre infrastrukturen i de gruveberørte områdene, ifølge meldingen.

Viability Gap Funding (VGF) tilgjengelig under ulike ordninger fra staten vil også bli utnyttet for å oppnå levedyktigheten til OPS-prosjekter. Delstatsregjeringen vil gi den gjenværende delen av levedyktighetsgapet som fremkommer av det åpne budet for å hjelpe de nye infrastrukturprosjektene med å oppnå levedyktighet og bli implementert.


Delstatsregjeringen har også utvidet omfanget av OIDF. Nå kan fondet brukes til å ta opp tekniske og økonomiske forhånds- og mulighetsstudier, utarbeide rapporter og anbudsdokumenter og andre aktiviteter som må gjennomføres før foreslåtte infrastrukturprosjekter tilbys.