SC avviser påstand om å søke avkjølingsperiode for pensjonerte dommere før de godtar politiske utnevnelser

Det er opp til dommeren å si om han vil avslå eller ikke avslå, sa benken. Benken spurte saksøkeren om toppretten kan si at ingen skal ta jobb ved en nemnd etter pensjonering. Advokaten sa at saksøkeren snakker kun om de utnevnelsene som avhenger av den utøvende myndighetens skjønn som det bør være en to-års angrefrist for. Da det ble observert at mange ting er overlatt til dommerens skjønn, sa benken at klageren har tatt opp ett tilfelle.


 SC avviser påstand om å søke avkjølingsperiode for pensjonerte dommere før de godtar politiske utnevnelser
Representativt bilde Bildekreditt: ANI

Høyesterett avviste onsdag en påstand om en ''avkjølingsperiode'' på to år for pensjonerte dommere i høyesterett og høyesterett før de kan akseptere politiske utnevnelser.


En benk med dommere Sanjay Kishan Kaul og Sudhanshu Dhulia sa at spørsmålet om en pensjonert dommer bør akseptere ethvert verv eller ikke må overlates til den berørte dommerens 'bedre fornuft'.

Benken sa at den ikke kan gå inn på spørsmålet om en tidligere dommer kan bli valgt til Lok Sabha eller nominert til Rajya Sabha.'' Spørsmålet om en pensjonert dommer skal akseptere et hvilket som helst verv eller ikke må overlates til den berørte dommers bedre mening eller en lov som skal settes i kraft, men kan ikke være et gjenstand for anvisning i henhold til artikkel 32 i grunnloven, '' sa benken mens han avviste bønn.

Advokaten som dukket opp for klagerforeningen sa at mangelen på en slik bestemmelse skapte en misforståelse i offentligheten.


''Hva er en politisk utnevnelse?'' spurte benken advokaten.

''Det hele er useriøst. Det er opp til dommeren å si om han vil avslå eller ikke avslå, sa benken.


Benken spurte saksøkeren om toppretten kan si at ingen skal ta jobb ved en nemnd etter pensjonering.

Advokaten sa at klageren kun snakker om de utnevnelsene som avhenger av den utøvende myndighetens skjønn som det bør være en avkjølingsperiode på to år for.


Etter å ha observert at mange ting er overlatt til dommerens skjønn, sa benken at klageren har tatt opp en sak. Den nevnte imidlertid ikke noe navn i retten.

''Du vil ikke at en bestemt person skal bli guvernør ...,'' sa benken.