Trusselen om pandemier er langt fra over, behov for å styrke helsebasert overvåkingssystem: Minister


 Trusselen om pandemier er langt fra over, behov for å styrke helsebasert overvåkingssystem: Minister
Unionens statsminister for helse Bharati Pravin Pawar Bildekreditt: Wikimedia

Trusselen om pandemier er langt fra over, og det nåværende behovet er å integrere overvåkingssystemer for land under ''One Health''-rammeverket og styrke det, sa Unionens helseminister Bharati Pravin Pawar søndag.


'Covid-19-pandemien fremhevet at partnerskap er mest fruktbare bare når de utvikles i fredstid og ikke midt i en pågående pandemi, og at vi må fokusere på å skape motstandsdyktige helsesystemer, med primærhelse som hjørnestein,' sa Pawar. tale på det tredje møtet i G20 Health Working Group her.

G Kishan Reddy, unionsminister for turisme, SP Singh Baghel, unionsstatsminister for helse og familievelferd, og Dr V K Paul, medlem (helse), NITI Aayog, var til stede ved anledningen.Pawar uttalte videre at ''partnerskapet vi deler som G20-medlemmer er avgjørende og gjør det lettere å bygge tillit, dele kunnskap, skape nettverk og jobbe sammen for å oppnå meningsfull innvirkning og resultater.'' Pawar fremhevet også behovet for tilgjengelighet av trygge, effektive og medisinske mottiltak av høy kvalitet.

Pawar uttalte at Indias G20-presidentskap jobber for å bygge konsensus for et ende-til-ende globalt økosystem for medisinske mottiltak, etter et nettverk av nettverkstilnærming og utnytte eksisterende globale og regionale initiativer, oppfordret Pawar ledelsen i G20-landene til å opprette en midlertidig plattform som vil bli veiledet av den mellomstatlige forhandlingsorganet (INB) prosessen og vil inngå i den samme.


''Pandemier kan ikke vente på ferdigstillelsen av pandemitraktaten, og derfor er tiden for å handle nå,'' uttalte hun.

Pawar informerte også delegatene om Indias forslag om et globalt initiativ for digital helse, et WHO-administrert nettverk for å samle pågående initiativer i bruk av teknologi på den globale helsearenaen.


Hun uttalte at dette initiativet kan gjøre det mulig å bygge bro over det digitale skillet mellom nasjoner og sikre at fruktene av teknologi gjøres tilgjengelig for alle borgere i verden.

G Kishan Reddy understreket bidraget fra indiske tradisjonelle kunnskapssystemer til helsevesenet, og uttalte at 'Indisk tradisjonelt kunnskapssystem forplantet forebyggende og helhetlig velvære for alle'. Han fremhevet den betydelige virkningen av ayurveda og yoga over hele verden. Han uttalte at 'Indisk sivilisasjon og kulturarv har gitt oss ayurveda eller vitenskapen om liv som er en fem tusen år gammel medisinsk praksis. På samme måte har yoga dukket opp som en av de mest pålitelige praksisene for å øke både fysisk og mentalt velvære.» For å fremheve visjonen til statsminister Narendra Modi om å gjøre India til et av de nye knutepunktene for reisereiser med medisinsk verdi, sa Unionens turistminister at India er hjemsted for rimelige, effektive og pålitelige helsetjenester som posisjonerer landet som et reisemål for medisinsk verdi. reise.


Reddy uttalte at India er stolt av å være en pålitelig partner i den edle visjonen om å redde liv og beskytte livsgrunnlag' og fremhevet landets anerkjennelse som 'verdens apotek'. Han uttalte at Genome Valley i Hyderabad alene bidrar med nærmere 33 prosent av verdens vaksineproduksjon.

Reddy understreket at India er forpliktet til å oppnå universell helsetjeneste for alle innen 2030. Han avsluttet talen sin med å si at «det kan ikke finnes en bedre plattform enn G20 for å støtte, utnytte og legge til rette for kraften til universell helsetjeneste for å bygge en sunn og motivert verden''.

Unionsminister Baghel bemerket at pandemiforebygging, beredskap og respons krever mangfoldig multilateral innsats.

''Den nylige COVID-19-pandemien lærte oss at bare gjennom et bærekraftig helsesystem kan en bærekraftig økonomi bygges. Effektiv pandemiforebygging, beredskap og respons kan bare tilrettelegges gjennom kontinuerlige intervensjoner i helsesektoren på regionalt, nasjonalt og globalt nivå,' sa han.