Uttarakhand CM møter unionsminister Nitin Gadkari i Delhi, diskuterer forbedring av veiforbindelser

Sjefsministeren ba unionsveitransportministeren om å betale beløpet under fast innskuddskvittering for å jevne ut de nasjonale motorveiene som ble skadet av ulykken i de kuperte områdene i Uttarakhand.


  Uttarakhand CM møter unionsminister Nitin Gadkari i Delhi, diskuterer forbedring av veiforbindelser
Uttarakhands sjefsminister Pushkar Singh Dhami møter Nitin Gadkari (bildekreditt: Pushkar Singh Dhami Twitter-håndtak). Bildekreditt: ANI

Uttarakhands sjefsminister Pushkar Singh Dhami møtte mandag Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari i New Delhi og diskuterte i detalj ulike prosjekter knyttet til veiforbindelse i Uttarakhand, heter det i en pressemelding utstedt av sjefsministerens kontor. Sjefministeren ba Union Road Transport Minister om økonomisk og administrativ godkjenning av forslagene fra CIR. Union Road Transport Minister sa at staten vil bli gitt godkjenning for et prosjekt verdt Rs 250 crore i CIR.


Sjefsministeren ba unionsveitransportministeren om å betale beløpet under fast innskuddskvittering for å jevne ut de nasjonale motorveiene som ble skadet av ulykken i de kuperte områdene i Uttarakhand. Forbundsministeren sa at for dette burde et forslag sendes på nytt under flomskadereparasjon. Sjefsministeren ba også om å godkjenne nominasjonen av Uttarakhand Public Works Department som byggebyrå for geometrisk forbedring og utvidelse av National Highway-109K. Forbundsministeren ga samtykke til dette.

På forespørsel fra sjefsministeren instruerte Union Road Transport Minister tjenestemennene i NHAI om å fremskynde arbeidet med det viktige tofelts tunnelprosjektet ved Mussoorie. Sjefsministeren ba også om å godkjenne DPR som koster bare Rs 367,35 crore for 2-felts utvidelse av National Highway No-123 (507 DPR) fra Dam-123 til Yatamun D-forbindelsen. Han sa at denne ruten er en alternativ rute for Chardham Yatra. Unionsministeren forsikret at dens godkjenning snart ville bli gitt. Sjefsministeren ba om å få bygget omkjøringsveien Khatima-Pilibhit gjennom NHAI, som unionsministeren sa at den ville bli vurdert på. På anmodning fra sjefsministeren for bygging av ROB-er på Khatima Melaghat Vanamaholia Marg og Khatima Lohiahead Marg, instruerte unionsministeren tjenestemennene om å gjennomføre tester for ROB-ene.Sjefsminister Pushkar Singh Dhami sa at det blir iverksatt tiltak for å fullføre justeringen av anleggsarbeidet til Dehradun ringveien av NHAI. Sjefsministeren ba unionsministeren om deres tidlige godkjenning under NH-(O). Unionsminister instruerte NHAI om å iverksette umiddelbare tiltak på dette. Sjefministeren ba Union Road Transport Minister om rask godkjenning av forslaget om å konvertere National Highway No. 87E0 (109) (Jeolikot til Karnprayag) som forbinder Kumaon til Garhwal Mandal og National Highway No. 72B0 (707) (Fedingijtar delstater) som forbinder delstaten Sanakhandi-Himland til to. Med tanke på den høye trafikktettheten i Srinagar byområde, ba sjefsministeren også om bygging av omkjøringsvei. Union Road Transport Minister forsikret om å godkjenne DPR-ene for disse tre ordningene i denne måneden. Sjefministeren ba Union Road Transport Minister om at med byggingen av en 5 km tunnel mellom Jolingkang (Beas Valley) i distriktet Pithoragarh og Beadag sammen med en 20 km vei fra Vedang til Go og Sipu, vil veien fra Tawaghat til Vedang bli koblet sammen og konstruert.

Det vil redusere avstanden mellom Jolingkang og Bedang med 161 km. Darma Valley og Johar Valley vil bli forbundet med hverandre ved bygging av en tunnel på rundt 22 km mellom Sipu og Tola. Han sa at med byggingen av en 30 km tunnel fra Milam til Lathal, kan Johar-dalen i Pithoragarh-distriktet og Lathal-veien i Chamoli-distriktet kobles sammen. Statsråden sa at med byggingen av disse tre tunneltraseene og 20 km vei vil avstanden fra Jolingkang til Lapthal reduseres til ca 42 km, som i dag er 490 km.


Sjefsministeren ba også om bygging av en motorvei fra landsbyen Go til Bedang og bygging av omtrent 19 km lang motorvei og omtrent 3 km lang tunnel fra begge sider for å forbinde landsbyen Jolingkang i Darma-dalen med landsbyen Bedang i Vyas-dalen. (ANI)